Høring av endringer av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Landbruks- og matdepartementet sender med dette endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren på høring gjennom forslag til endringer i forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Forslagene i høringen er i tråd med det som ble presentert av regjeringen den 31. mars 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2023