Høring av endringer i tobakksskadeloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i tobakksskadeloven med forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2021