Høring av forslag om å innføre søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2010