Høring av forslag til endringer i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet

I dette høringsnotatet legger Kunnskapsdepartementet fram forslag til endringer i forskrift 15. desember 2020 nr. 2874 om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet. Departementet foreslår å endre kravet til fysiske kurs ved at det ikke settes en begrensning i andel kurs ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at studieforbundene kan tilby fysiske kurs, digitale kurs eller en kombinasjon av disse, og at rene digitale kurs kan være tilskuddsberettiget. Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt tilsvarende forslag til endringer i forskrift 8. desember 2020 nr. 2896 om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2023