Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre

Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied leverte sin utredning, NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring, til kunnskaps- og integreringsministeren 17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2020

Viser 1-100 av 269 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3