Høring av rapport fra arbeidsgruppe vedr. forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg

Høringsfrist 10. oktober 05

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Oppland fylkeskommune (15.08.2005) – merknader

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (23.08.2005) – ingen merknader

Forbrukerrådet (25.08.2005) – ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet (30.08.2005) – merknader

Sandefjord kommune (06.09.2005) – merknader

Huseiernes landsforbund (26.09.2005) – merknader

Flere høringsuttalelser kommer.