Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Helsedatautvalgets rapport "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata" fra 30. juni 2017. Høringsfristen er: 1. desember 2017.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2017

Søket ditt gav 60 treff.