Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser

Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2017