Høring av utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

Finansdepartementet sender med dette på høring av utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.01.2024