Høring - endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2020

Vår ref.: 19/3694

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

Formålet med forslaget gjelder i hovedsak tre områder:

  1. Ivareta endringer som følge av regionreformen.
  2. Ivareta vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61(1) (statsstøtte).
  3. Tilleggsbeskrivelser og tydeliggjøring av ulike deler i tilskuddsregelverket.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. september 2020.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. 

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Departementet planlegger med et åpent informasjonsmøte for interessenter siste uke i august. I dette møtet vil departementet informere om endringene for tilskuddsordningen, og det vil bli mulighet til å stille spørsmål om endringene. Det vil bli informert om dato for møtet i begynnelsen av august.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Torgeir Strøm (e.f.)
ekspedisjonssjef
Terje Auestad
Avdelingsdirektør

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Kulturdepartementet

 

Besteforeldrenes Klimaaksjon

Den norske turistforening

Forbundet Kysten

Fortidsminneforeningen

Framtiden i våre hender

Frivillighet Norge

La humla suse

La Naturen Leve

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miljøagentene

Miljøstiftelsen Bellona

Motvind Norge

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kulturvernforbund

Norges miljøvernforbund

Norsk friluftsliv

Norsk kulturarv

Norsk Ornitologisk Forening

Klimastiftelsen

Regnskogfondet

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljømerking

WWF

ZERO