Høring - Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt 2. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2005


Høringsuttalelser:

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Q-meierienes produsentlag

Uttalelse

Hå kommune

Uttalelse