Høring — Endringer i lov om elektronisk signatur

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak av 16. juni 203 om at Regjeringen skal fremme forslag for å sidestille skriftlig (visuell) og elektronisk legitimasjon etter hvitvaskingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2004


Fiskeridepartementet – ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge – ingen merknader
Norges Bank – ingen merknader
Statistisk Sentralbyrå – (pdf-format)
Helsedepartementet – ingen merknader
Justervesenet – (pdf-format)
IKT Norge – ingen merknader
Brønnøysundregistrene – ingen merknader
Datatilsynet – ingen merknader
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk Regnesentral – (pdf-format)
Skattedirektoratet – (pdf-format)
Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader
Arbeids- og administrasjonsdepartemenet – ingen merknader
Norsk Akkreditering – (pdf-format)
Telenor ASA
Sosialdepartementet – ingen merknader
Bedriftsforbundet – ingen merknader
Konkurransetilsynet – ingen merknader
Utenriksdepartementet – ingen merknader
Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen
Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS
Norges Eiendomsmeglerforbund
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon – ingen merknader
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – (pdf-format)
Post- og teletilsynet – (pdf-format)
Skattedirektoratet – (pdf-format)
Kredittilsynet – (pdf-format)
Barne- og familiedepartementet – ingen merknader
Justis- og politidepartementet – (pdf-format)
Samferdselsdepartementet – (pdf-format)
Finansieringsselskapenes Forening – (pdf-format)
Statskonsult
Buypass AS – (pdf-format)
Landbruksdepartementet – ingen merknader
Finansdepartementet – (pdf-format)