Høring: Etablering av regelråd

Regjeringen fremmet forslag om etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet i statsbudsjettet for 2015.

Regjeringen fremmet forslag om etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet i statsbudsjettet for 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2015