Høring: EU-EØS. Forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation)

Europakommisjonen la 14. juli fram et forslag til forordning om bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU Aviation). Forslaget fra Kommisjonen, som er et av mange regelverksinitiativ i "klar for 55" ("fit for 55")-pakken, vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes kommentarer til Kommisjonens forslag, samt innspill til hvordan norske myndigheter skal arbeide med forslaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.10.2021