Høring - Finansiering av matforvaltningen

Forskrifter fastsatt 9. jan. og 15. jan. 2004

Landbruksdepartementet inviterer næring og organisasjoner til høringsmøte om det nye systemet for finansiering av matforvaltningen. (02.12.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2003


Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Coop Norge

Uttalelse

Debio

Uttalelse

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Uttalelse

Fiskeridirektoratet

Uttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Uttalelse

Kjøttindustriens Fellesforening

Uttalelse

LO

Uttalelse

Norges Colonialgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Fiskarlag

Uttalelse

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Pelsdyralslag

Uttalelse

Norges Sildesalgslag

Uttalelse

Norkorn

Uttalelse

Norsk Gartnerforbund

Uttalelse

Norsk kennelklubb

Uttalelse

Norsk plantevernforening

Uttalelse

Norsk vann- og avløpsverkforening NORVAR

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Uttalelse