Høring - Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å fjerne minstegrensen på 20 prosent stilling for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og i enkelte andre lover.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2022