Høring - forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd til barnehager

Høringsfrist 1. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen