Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av koronavirus (covid-19) og forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring: forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2020

Vår ref.: 20/3490

Høring Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av koronavirus (covid-19) og forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring:

 • forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19
 • forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte.

Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

For å skjerme studenter og elever i utlandet for negative økonomiske konsekvenser av tiltak for å motvirke spredning av koronaviruset, foreslår Kunnskapsdepartementet at retten til lån og stipend høsten 2020 gjelder som normalt, selv om det ikke vil være mulig å reise til studiestedet i starten av semesteret. Forslagene er en videreføring av tilpasningene av utdanningsstøtteordningen for våren 2020 i forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus (covid-19) og er som følger:

 • Studenter og elever i utlandet som må starte høstsemesteret 2020 med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av koronapandemien, vil ha rett til lån og stipend.
 • Nettbaserte eller samlingsbaserte tilpasninger for utdanninger i utlandet som ellers oppfyller kravet om å være stedbasert, tillates høsten 2020 dersom utbruddet av covid-19 er årsaken til tilpasningene.

Departementet forutsetter likevel at studenter og elever reiser til lærestedet så snart forholdene tillater det.

Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Videre foreslår departementet endringer i forskrift om utdanningsstøtte for studenter i utlandet som er i sitt 16. semester med rett til lån og stipend og som blir forsinket våren 2020 på grunn av covid-19-pandemien. Forslaget er direkte knyttet til utbruddet av covid-19 og er som følger:

 • Maksimumsgrensen på åtte år med rett til lån og stipend utvides med ett semester for studenter som er i sitt 16. semester med rett til lån og stipend våren 2020, og som ble forsinket våren 2020 på grunn av covid-19-pandemien.

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen studenter og elever står i som følge av koronaviruset, må regelverksendringene innføres raskt. Det er viktig for studentene å få forutsigbarhet for dette før sommeren. Derfor sendes forslaget på alminnelig høring med en ekstraordinær kort høringsfrist på 3 arbeidsdager.

Høringsfristen settes til kl. 16.00 den 30. juni 2020. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2715527. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet ([email protected]). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen

Torkel Nybakk kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                              Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                              førstekonsulent
                                                                                                     

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Til toppen