Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for helsesykepleierutdanning. På grunn av økte kompetansekrav til helsesykepleierutdanningen, er minstetiden for videreutdanningen økt fra et år til 1 ½ år.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2020

Søket ditt gav 61 treff.