Høring - forskrifter om gjennomføring av deling av fylker og Ålesund kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt utkast til forskrifter om gjennomføringen av deling av henholdsvis Ålesund kommune, Viken fylke, Vestfold og Telemark fylke og Troms og Finnmark på høring til kommunen og de respektive fylkeskommunene samt noen utvalgte høringsinstanser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.09.2022