Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon

Vedlagt følger høringsnotat med forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon dersom visse vilkår er oppfylt. Ny høringsfrist 31.08.22.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2022