Høring - forslag om endring i forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent

Høringsfrist: 08.11.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: