Høring - forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.05.2022