Høringer

Høring - forslag om opphevelse av forskrift om sparemidler i boligbyggelag og overføring av gjenværende midler til Bankenes sikringsfond

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til opphevelse av forskrift 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne (forskrift om sparemidler i boligbyggelag).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2023