Høring — Forslag om regulering av verdipapirfonds adgang til å foreta shortsalg

Høringsfrist: 5. januar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 5. januar 2005
  • Høringssvar blir publisert fortløpende