Høring - Forslag til endring av sanksjonsbestemmelser m.v. i forskrifter om tilskudd til bearbeiding av jordbruksvarer

Forskrift om tilskudd til menyer til fly i utenriksfart (cateringordningen). Forskrift om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder. Forskrift om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leve

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2004


Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Finans- og tolldepartementet

Uttalelse

Handels- og Servicenæingens Hovedorganisasjon

Uttalelse

Kjøttbransjens Landsforbund

Uttalelse

Kjøttindustriens Fellesforening

Uttalelse

Norsk Landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Uttalelse

Norske Felleskjøp

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse