Høring - forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II

Olje- og energidepartementet sender med dette forslag om endringer i energimerkeforskriften for bygninger på offentlig høring. Endringsforslagene medfører en gjennomføring av bygningsenergidirektiv II, og vil bringe forskriften i tråd med vedtatte endringer i energiloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.12.2023