Høring – Forslag til endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i forskrift om genetisk masse-undersøkelse av nyfødte, for å utvide nyfødtscreeningprogrammet til også å inkludere test for metakromatisk leukodystrofi (MLD), remetyleringsdefekter, distale ureasyklusdefekter og hemoglobinopatien sigdcellesykdommer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2024