Høring - forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet, jf. skatteloven § 2-1 tiende ledd og Finansdepartementets forskrift til skatteloven §§ 2-1-1 flg

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.08.2022