Høring - forslag til endringer i skatteloven § 6-41 mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av skatteloven § 6-41 samt ny § 6-41-6, ny § 6-41-7 og ny § 6-41-8 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.07.2023