Høring: forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv.

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag om forbud i ekteskapsloven mot at søskenbarn inngår ekteskap med hverandre. Formålet med et forbud er å motvirke helseskader hos barn. Det foreslås videre forbud mot ekteskap mellom tante eller onkel og nevø eller niese, fordi det er en tilsvarende helserisiko når biologisk beslektet tante eller onkel og nevø eller niese får barn sammen, som for barn født av søskenbarn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2023