Høring – Forslag til forskrift om godkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.09.2023