Høring Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2019