Høring – forslag til forskrifter om folkeavstemninger i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til to forskrifter om gjennomføring av folkeavstemninger i tidligere Søgne og Songdalen kommuner. Hensikten er å gi innbyggerne i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner mulighet til å si sin mening om hvorvidt de ønsker at den gamle kommunen skal skilles ut fra Kristiansand kommune for å bli egen kommune. De to forskriftene er i all hovedsak identiske og gjelder for hvert sitt område.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.12.2023