Høring – forslag til forskriftsendringer for gjennomføring av deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til forskriftsendringer for gjennomføring av deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2023