Høring - forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til lov om bærekraftige produkter og verdikjeder på høring. Regelendringene som kommer gjennom loven og dens forskrifter vil være helt sentrale for gjennomføringen av den bærekraftige, sirkulære økonomien i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2023

Søket ditt gav 68 treff.