Høring - forslag til nytt direktiv for bygningers energiytelse (EBPD)

Det vises til Europakommisjonens forslag til nytt direktiv for bygningers energiytelse (EPBD) 2021/802 av den 15 desember

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2022