Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2022/315 i norsk rett

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring gjennomføring av forordning (EU) 2022/315 om endring av delegert forordning (EU) 2016/161 med hensyn til unntak fra grossisters plikt til å deaktivere den entydige identifikasjonen for produkter som eksporteres til Storbritannia, i norsk rett

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.10.2022