Høring- innleie fra bemanningsforetak- Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2023