Høring – innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen

Finansdepartementet sender med dette på høring kommende EØS-regler om referanseverdier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2021