Høring om iverksetting av matrikkelen på Svalbard

Miljøverndepartementet sender med dette på høring spørsmålet om iverksetting av matrikkelen på Svalbard.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2008