Høring — Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som praktiserer medleverordninger

Høringsfrist 31. mai 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2005


For høringsuttalelser, ta kontakt med departementet.