Høring - nasjonal gjennomføring av nytt felleseuropeisk regelverk om internasjonal gjesting

Nytt felleseuropeisk regelverk for internasjonal gjesting ble formelt vedtatt 4. april 2022. Gjennom den nye forordningen forlenges eksisterende regler om internasjonal gjesting i ti år, til 2032. Reguleringen sikrer at det ikke skal koste mer å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr (både samtaler, SMS og datatrafikk) på reise innenfor EU enn hjemme (såkalt Roam Like at Home). Den nye forordningen innebærer også nye fordeler og beskyttelsestiltak for sluttbrukerne.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.05.2022