Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalgets utredning sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.01.2023

Viser 1-100 av 287 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3