Høring - NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050

Klima- og miljødepartementet sender på høring Klimautvalgets NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050. Det gis utsatt høringsfrist til 28. februar 2024. (Opprinnelig høringsfrist var 30.01.2024). Dagen etter høringsfristen vil departementet publisere høringsuttalelsene som har kommet inn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2024

Viser 1-100 av 261 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3