Høring om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier. Fastsatt 28.04.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2006

Vår ref.: 200600887-/PFI

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600887-/PFI

13.03.06

Høring om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Vedlagt oversendes forslag til endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier på bagrunn av forslag fra Norges Birøkterlag. Endringene gjelder:

Vedlegg I

Parestasjonen Rødberg i Buskerud godkjennes uten tidsbegrensning.

Vedlegg II

Reinavlsområdene for krainerbier godkjennes fram til 31. desember 2010.

Forslag til endringer er markert i skrifttype kursiv.

Høringsfrist: 24. april 2006.

Vedlegg

Kopi: Norges Birøkterlag

Med hilsen

Kjell Nyhus
avdelingsdirektør

Per Finset
rådgiver