Høring om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier. Fastsatt 28.04.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2006