Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Fastsatt av Landbruksdepartementet 18. april 2001 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.  Endringer: Endret ved forskrifter 8. juni 2001 nr. 629, 18 april 2002 nr. 672, 6 des 2005 nr. 1496, 28 april 2006 nr. 473, 1 juli 2013 nr. 849, 22 sep 2017 nr. 1451.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov