Forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28.04.06

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28.04.2006 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl. Forskrift om endring av forskrift av 18.04. 01 om avlsfremmende tiltak på bier, fastsatt av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl. Endret 8. juni 2001 nr. 629, 18. april 2002 nr. 672, 19. desember 2003 nr. 129 og 6. des. 2005 nr. 1496.

I forskriften skal det gjøres følgende endringer:

I

Vedlegg I skal lyde:

Vedlegg I. Godkjente parestasjoner for bier i Norge.

Nesbyen, Buskerud - Restriksjonsbelagt område er 20 km radius rundt Nesbyen sentrum (Nesbyen stasjon).

Helle i Vaksdal, Hordaland - Restriksjonsbelagt område er fra Vaksdal NØ til Bergsbukken, fra Bergsbukken NNØ til Bolstadstrand, fra Bolstadstrand VNV til Stamnes, fra Stamnes SV til Vare, fra Vare SSØ til Olsnes, fra Olsnes Ø til Vaksdal.

Rødberg, Buskerud - Restriksjonsbelagt område er 20 km radius rundt parestasjonen.

II

Vedlegg II skal lyde:

Vedlegg II. Godkjente reinavlsområder for bier i Norge.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Akershus omfatter Hurdal kommune gjeldende fram til 31. desember 2010.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) på Finnskogen avgrenses i sør av riksveg 201 fra riksgrensen til vestenden av Frysjøen, deretter rett linje nordover til riksveg 206 ved Sønsterud, videre rett linje fra Sønsterud gjennom Holtsjøen til kommunegrensen Våler/Elverum vest for Hakaskallen, i nord av kommunegrensen Våler/Elverum til riksgrensen, i øst av riksgrensen. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2010.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Oppland er avgrenset til kommunene Sel sør for Otta, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Gausdal, Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Sør-Aurdal, Etnedal Østre, Vestre Toten, Gran, deler av Lunner og deler av Jevnaker. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2010.

Reinavlsområdene for krainerbier (A.m. carnica) i Buskerud omfattes av Flesberg kommune. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2010.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Telemark omfattes av kommunene Notodden, Hjartdal, Tinn, Seljord med unntak av kretsene Vefall og Brekke, og Åsgrend krets i Kviteseid kommune. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2010.

Reinavlsområdet for den brune bia (A.m. mellifera) omfatter kommunene Flekkefjord, Lund, Sokndal og Sirdal. Godkjenningen gjelder inntil annet blir bestemt.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Sør-Trøndelag omfatter Orkdal kommune. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2010.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Nord-Trøndelag omfatter kommunene Levanger, Verdal, Stjørdal, Meråker, Leksvik, Mosvik, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa, Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes, Grong, Overhalla og Høylandet. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2010.

III

Forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov