Høring om endring i arbeidsmiljøloven - forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.12.2023