Høring om endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget for 2022

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i grenseelvforskriften, forskrift for nedre norske del og forskrift for sidevassdragene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2022